Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji pobytu w Domu Gościnnym Horst jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

2. Rezerwację terminu można anulować bez ponoszenia kosztów, powiadamiając nas telefonicznie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty planowanego przybycia. Zadatek zostanie zwrócony przelewem na konto. W przypadku niedotrzymania terminu anulacji, zadatek nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku problemów z dotarciem do nas w dniu planowanego przybycia, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie telefonicznie. Brak jakichkolwiek informacji będziemy traktować jako rezygnację z pobytu, a rezerwacja zostanie anulowana, bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku.

3. Prosimy o uregulowanie należności za pobyt z góry, w dniu przyjazdu.

4. W trosce o komfort wypoczynku naszych gości obowiązuje zakaz palenia w pokojach i innych pomieszczeniach wewnątrz obiektu.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

6. W dniu wyjazdu prosimy o osobiste wymeldowanie się u właściciela do godz. 10.00. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, prosimy o zgłoszenie tego faktu co najmniej jeden dzień przed upływem terminu rezerwacji.

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.

8. W pokojach oraz na terenie posesji mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane. W przypadku przyjmowania gości prosimy o wcześniejsze poinformowanie właściciela obiektu. Goście powinni opuścić obiekt przed godziną 22.00.

9. Miejsca parkingowe na terenie posesji są bezpłatne tylko dla gości Domu Gościnnego Horst. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych. Parking jest niestrzeżony i za ewentualne szkody, spowodowane przez osoby trzecie właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

10. Dzieci mogą przebywać w siłowni tylko w obecności dorosłych opiekunów.

11. Przy korzystaniu z żelazka prosimy o sprawdzenie, czy po zakończeniu prasowania urządzenie zostało odłączone od prądu.

12. Prosimy o niewieszanie mokrej bielizny i ręczników na drzwiach od łazienki i karniszach.

13. Podczas wietrzenia pokoju prosimy o ustawienie termostatu przy grzejnikach w pozycję oznaczoną gwiazdką.

14. Przed opuszczeniem pokoju prosimy o wyłączenieo świetlenia i wszystkich urządzeń elektrycznych oraz zamykanie drzwi od pokoju na zamek.

15. O wszystkich usterkach w pokojach prosimy informować właściciela obiektu. Prosimy o nieusuwanie usterek we własnym zakresie.

16. Za zniszczenia pokoju lub uszkodzenie wyposażenia, wynikające z niewłaściwej eksploatacji, własciciel obiektu obciąży wynajmującego kosztami naprawy.

17. W przypadku rażącego naruszania niniejszego regulaminu, łamania zasad współżycia społecznego, lub zachowywania się w sposób wulgarny i ogólnie uznawany za nieprzyzwoity, właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i odmowy dalszego świadczenia usług.

18. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.