Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji pobytu w Domu Gościnnym Horst jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

2. Rezerwację terminu można anulować bez ponoszenia kosztów, powiadamiając nas telefonicznie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty planowanego przybycia. Zadatek zostanie zwrócony przelewem na konto. W przypadku niedotrzymania terminu anulacji, zadatek nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku problemów z dotarciem do nas w dniu planowanego przybycia, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie telefonicznie. Brak jakichkolwiek informacji będziemy traktować jako rezygnację z pobytu, a rezerwacja zostanie anulowana, bez możliwości zwrotu wpłaconego zadatku.

3. Prosimy o uregulowanie należności za pobyt z góry, w dniu przyjazdu.

4. W trosce o komfort wypoczynku naszych gości obowiązuje zakaz palenia w pokojach i innych pomieszczeniach wewnątrz obiektu.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

6. W dniu wyjazdu prosimy o osobiste wymeldowanie się u właściciela do godz. 10.00. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, prosimy o zgłoszenie tego faktu co najmniej jeden dzień przed upływem terminu rezerwacji.

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.

8. W pokojach oraz na terenie posesji mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane. W przypadku przyjmowania gości prosimy o wcześniejsze poinformowanie właściciela obiektu. Goście powinni opuścić obiekt przed godziną 22.00.

9. Miejsca parkingowe na terenie posesji są bezpłatne tylko dla gości Domu Gościnnego Horst. Parking jest niestrzeżony i za ewentualne szkody, spowodowane przez osoby trzecie właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

10. Dzieci mogą przebywać w siłowni tylko w obecności dorosłych opiekunów.

11. Po skorzystaniu z żelazka prosimy o sprawdzenie, czy urządzenie zostało odłączone od prądu.

12. Prosimy o niewieszanie mokrej bielizny i ręczników na drzwiach od łazienki i karniszach.

13. Podczas wietrzenia pokoju prosimy o ustawienie termostatu przy grzejnikach w pozycję oznaczoną gwiazdką.

14. Przed opuszczeniem pokoju prosimy o wyłączenieo świetlenia i wszystkich urządzeń elektrycznych oraz zamykanie drzwi od pokoju na zamek.

15. O wszystkich usterkach w pokojach prosimy informować właściciela obiektu. Prosimy o nieusuwanie usterek we własnym zakresie.

16. Za zniszczenia pokoju lub uszkodzenie wyposażenia, wynikające z niewłaściwej eksploatacji wynajmujący poniesie koszty naprawy.

17. W przypadku rażącego naruszania niniejszego regulaminu, łamania zasad współżycia społecznego, lub zachowywania się w sposób wulgarny i ogólnie uznawany za nieprzyzwoity, właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i odmowy dalszego świadczenia usług.

18. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.